Informatör
Hus Oskar II, 10A, Uppsala Science Park 751 83 Uppsala | Telefon 018-32 00 59, 0709-32 45 00
E-post: goran.rydell@synas.info | www.synas.info